Fördelningen av ANDT-utvecklingsmedel tidigast i januari

Publicerat

Fördelningen av ANDT-utvecklingsmedel för 2015 kommer att beslutas tidigast den 7 januari 2015, under förutsättning att regeringen fattat de beslut som krävs.

Många sökanden kontaktar nu myndigheten med frågor om fördelningen men vi kan tyvärr inte lämna några förhandsbesked, utan ber att få återkomma i januari när beslut är fattat. Information om fördelningen kommer då att läggas ut på vår webbplats.

Kategori: Nyhet

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan