Många sökanden kontaktar nu myndigheten med frågor om fördelningen men vi kan tyvärr inte lämna några förhandsbesked, utan ber att få återkomma i januari när beslut är fattat. Information om fördelningen kommer då att läggas ut på vår webbplats.

Kategori: Nyhet