Anslutningen till barnvaccinationsprogrammet fortsätter att vara hög vilket visas i den nationella statistiken för barn födda 2011.

Över 98 procent av barnen hade fått minst tre vaccindoser mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Haemophilus influenzae typ b, och 97,5 procent av barnen var vaccinerade med tre doser av pneumokockvaccinet. Andelen barn som hade vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) uppgick till 97,3 procent.

Vaccination mot tuberkulos och hepatit B erbjuds till barn med ökad risk att utsättas för smitta. I flera län erbjuds hepatit B-vaccination till alla barn. Totalt var 26 procent av barnen födda 2011 vaccinerade mot tuberkulos och 42 procent mot hepatit B.

Anslutningen till det allmänna barnvaccinationsprogrammet följs genom årlig insamling av vaccinationsstatistik från alla barnavårdscentraler i landet. I januari månad varje år lämnas uppgifter om vaccinationsstatus hos de barn som under föregående kalenderår fyllt två år. Rapporten för 2014 omfattade 113 831 barn.

Vaccinationsstatistik från barnavårdscentralerna

Kategori: Nyhet