Under förra säsongen, 2013–2014, vaccinerade sig i genomsnitt 46 procent av befolkningen över 65 år. En sammanställning av statistik från elva landsting visar att vaccinationstäckningen där har ökat jämfört med samma tidpunkt förra året. Redan vid månadsskiftet november/december hade lika många – eller till och med fler – vaccinerat sig i landstingen i Jämtland, Jönköping, Kronoberg, Norrbotten och Värmland än under hela förra säsongen.

Glädjande trend

Detta är en glädjande utveckling då årets influensa väntas slå särskilt hårt mot de äldre. Varje influensasäsong beräknas i genomsnitt ett tusental äldre avlida till följd av influensa och ett hundratal personer behöva intensivvård. Socialstyrelsen har därför utfärdat rekommendationer om vilka som bör rekommenderas vaccination. Den som tillhör en riskgrupp, det vill säga är över 65 år, gravid eller har en kronisk sjukdom, rekommenderas att vaccinera sig mot säsongsinfluensa varje år. Personer i dessa grupper riskerar att bli allvarligt sjuka vid en influensainfektion, på grund av influensan eller på grund av att den underliggande sjukdomen förvärras.

Skyddar och mildrar

Influensavaccin ger aldrig ett fullständigt skydd mot infektion, men om man trots vaccination skulle bli sjuk blir förloppet lindrigare. Alla landsting erbjuder riskgrupper vaccination mot influensa. Vaccinationskampanjerna utformas på olika sätt, men de flesta startade i år vecka 43.

Ännu tid för vaccin

Hittills under hösten har endast sporadiska fall av influensa påvisats i landet och även i Europa är läget lugnt. Influensaaktiviteten brukar öka kring årsskiftet och toppen brukar komma i februari–mars. Det finns alltså fortfarande tid att vaccinera sig innan influensan slår till. Man bör ändå vara ute i god tid, eftersom det tar upp till två veckor innan vaccinationen har gett full effekt.

Läs mer:

Kategori: Nyhet