Den 8 december träffades över hundra företrädare för bland annat myndigheter och livsmedelsbranschen i Uppsala för ett seminarium om antibiotikaresistenta bakterier i mat. På seminariet presenterades färska data om risken att smittas av så kallade ESBL-bildande E. coli-bakterier via maten.

Seminariet är det sista steget i ett gemensamt treårigt forskningsprojekt om antibiotikaresistenta ESBL-bildande bakterier i mat, människor och livsmedelsproducerande djur som Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt genomfört.

– Antibiotikaresistens är ett globalt problem som berör människor, djur och miljö. Sjukvården, livsmedelsbranschen och andra sektorer måste fortsätta göra insatser för att förebygga spridning. Då kan vi även i framtiden rädda liv med antibiotika, säger Sonja Löfmark, mikrobiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Projektets rapport publicerades den 13 november och ger en bild av läget i Sverige idag när det gäller ESBL-bildande E. coli hos människa, i miljön, hos djur och i livsmedel. Studien visar att risken att smittas av antibiotikaresistenta ESBL-bildande bakterier via maten inte är särskild stor i Sverige. Resultaten pekar dock på hur viktigt det är att fortsätta arbeta förebyggande.

Seminariet vänder sig enbart till inbjudna gäster.

Ladda ner rapporten här:

Slutrapport: ESBL-bildande E.coli i vår omgivning – livsmedel som spridningsväg till människa

Kategori: Nyhet