Övervakningsprogrammet skulle bli det första konkreta steget i implementeringen av WHO:s globala handlingsplan mot antibiotikaresistens som ska presenteras 2015. Enligt WHO saknas idag ett globalt täckande program för att övervaka antibiotikaresistens.

– Nuvarande brister i de globala övervakningssystemen undergräver ansträngningarna att bekämpa antibiotikaresistens. Denna överenskommelse kommer att ge dessa länder en mycket bättre position för att genomföra den globala handlingsplanen mot antibiotikaresistens som WHO presenterar nästa år, säger Dr Keiji Fukuda, WHO Assistant Director General for Health Security.

Samarbetet är ett stort steg framåt i kampen mot resistenta bakterier som är ett mycket allvarligt hot mot folkhälsan i hela världen. Antibiotikaresistens gör att det blir svårare att behandla infektioner med antibiotika och fler människor riskerar att bli allvarligt sjuka eller dö av infektioner som tidigare gick att behandla.

Sverige har en viktig roll

Sverige har under en längre tid haft en framträdande roll internationellt när det gäller antibiotikaresistens och varit drivande i uppbyggandet av ett globalt övervakningsprogram.

– Kampen mot antimikrobiell resistens, och särskilt antibiotikaresistens, är en prioriterad fråga för mig och för den svenska riksdagen och regeringen. Vi kommer att fortsätta våra ansträngningar för att tackla detta allvarliga hälsohot, både nationellt och internationellt, säger Gabriel Wikström, folkhälso- sjukvårds och idrottsminister.

– Sverige har stor erfarenhet att övervaka antibiotikaresistens och vi har därför tagit på oss ett tungt ansvar även i det fortsatta internationella samarbetet. Nu kan vi dela med oss av erfarenheterna på global nivå tillsammans med WHO. Det är fantastiskt att så många länder har samlats här i Stockholm för att besluta om en så viktig fråga, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Läs mer: Internationellt toppmöte om antibiotikaresistens i Stockholm

Kategori: Pressmeddelande