Under perioden 1 januari – 30 november 2014 rapporterades 99 akuta fall av hepatit B i Sverige, vilket är en ökning jämfört med motsvarande period förra året då 71 fall rapporterades.

Folkhälsomyndigheten har med molekylär analys karaktäriserat 64 av årets fall, och därmed kunnat identifiera ett utbrott där 33 fall har samma typ av virus.
Det första fallet i utbrottet rapporterades i februari 2014, och flera bedöms ha blivit smittade i samband med intravenöst missbruk.

Fem landsting har rapporterat fall i det pågående utbrottet: Stockholm, Södermanland, Östergötland, Västmanland och Värmland. Dessa landsting har vidtagit extra åtgärder för att nå och vaccinera personer i riskgruppen. Trots detta anmäls nya fall.

Hepatit B är en infektionssjukdom som orsakas av hepatit B-virus (HBV), och sprids i Sverige främst genom orena injektionsnålar eller via sexuell kontakt, som samlag utan kondom. HBV orsakar inflammation i levern.

Vaccinering är en effektiv åtgärd för att förhindra smittspridning. Socialstyrelsen rekommenderar vaccination mot hepatit B till alla riskgrupper. Folkhälsomyndigheten vill därför uppmana till generös vaccinering av personer tillhörande riskgrupper vid alla vårdinrättningar, framförallt vid hälsocentraler för injektionsmissbrukare, eller inom ramen för sprutbytesprogram där sådana finns.

Läs mer om hepatit B här.

Läs mer om vaccin här.

Kategori: Nyhet