Socialstyrelsen har tidigare redovisat ett betydligt lägre antal dödsfall orsakade av rökning. Då räknades inte personer med som levt längre än den förväntade livslängden.

I studien framgår att omkring 100 000 personer insjuknade i rökrelaterade sjukdomar per år under 2010-2012. De flesta i lungcancer, KOL, stroke och hjärtinfarkt. Risken att drabbas av sjukdom som kräver sjukhusvård är större för rökare även i en lång rad andra sjukdomar som redovisas i rapporten.

Läs mer om Socialstyrelsens rapport här

Kategori: Nyhet