Fördelning av ANDT-medel för 2014

Publicerat

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om fördelningen av stödpengar för särskilda utvecklingsprojekt inom ANDT-området.

Syftet med utvecklingsprojekten inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet är att stödja tillämpningen av redan kända metoder, utveckla nya metoder samt sprida erfarenhet av framgångsrikt förebyggande arbete.

Totalt beviljades 40 miljoner kronor varav 19 miljoner gick till idéburna organisationer. Resterande medel gick till projekt från kommuner, landsting, länsstyrelser och universitet. 40 projekt var pågående projekt sedan tidigare och 21 projekt var helt nya.

Beviljade utvecklingsprojekt 2014 (PDF-dokument, 280 kB)

Kategori: Nyhet

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan