Läget

Folkhälsomyndigheten har konstaterat att 27 personer har blivit sjuka efter att ha smittats av samma typ av listeria. Som vanligt när det gäller listeria är det särskilt riskutsatta personer som äldre, personer med nedsatt immunförsvar och gravida som blivit sjuka.

Listeria smittar oftast via vakuumförpackad rökt och gravad lax samt mögel- och kittostar. Analyser av enkätsvar pekar på att det denna gång istället kan handla om charkprodukter som medwurst, skinka och leverpastej. Men än så länge vet vi alltså inte säkert vad som är smittkällan i det här fallet.

Myndigheternas arbete

Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten arbetar tillsammans med landets smittskyddsenheter för att ta reda på hur personerna har smittats och av vad.

Det här gör Folkhälsomyndigheten:

  • Delar tillsammans med landets smittskyddsenheter ut enkäter till de som blivit infekterade där de får frågor om vad de ätit för att försöka hitta ett livsmedel som alla ätit innan de blivit sjuka.
  • Analyserar de prover av listeria som landets kliniska mikrobiologiska laboratorier sänder in till myndigheten och undersöker vilken typ av listeria som patienterna blivit infekterade av. Sedan jämförs dessa med de typer som Livsmedelsverket hittar i livsmedel eller på de anläggningar som producerar livsmedel.

Det här gör Livsmedelsverket:

  • Analyserar prover från anläggningar där man hittat listeria för att se om de innehåller listeria och i så fall av vilken typ.
  • Just nu planeras eller pågår analys av sammanlagt 37 listeriastammar som Livsmedelsverket fått in och som hittats antingen i livsmedel eller i miljön på anläggningar som producerar livsmedel.
  • Livsmedelsverket väntar på leverans av ytterligare 2 listeriastammar som myndigheten ska analysera.

Om listeria på Livsmedelsverkets webbplats

Kategori: Nyhet