Enkäten vill ta reda på hur Sveriges befolkning mår och hur hälsan i landet förändras över tid. Resultaten av undersökningen blir ett beslutsunderlag för dem som tar politiska beslut om åtgärder som kan påverka din hälsa.

Du som får enkäten är en av många tillfrågade. Tillsammans är ni 150 000 slumpmässigt utvalda personer som alla behövs för att undersökningen ska bli så tillförlitlig som möjligt. Dina svar kan alltså inte ersättas med någon annans.

Alla uppgifter är sekretesskyddade och när resultaten redovisas kan ingen se vem som svarat vad.

Är det något du undrar över när det gäller undersökningen kan du mejla folkhalsoenkaten@folkhalsomyndigheten.se eller ringa 010-205 28 57.

Läs mer om undersökningen Hälsa på lika villkor

Kategori: Nyhet