Samarbetet mellan Folkhälsomyndigheten och den indiska motsvarigheten Public Health Foundation of India har pågått i ett år och resulterar nu i en arbetsgrupp som ska ta fram landets första nationella alkoholpolicy. Arbetsgruppen samarbetar med olika departement inom det indiska regeringskansliet, vilket enligt svenska erfarenheter är en förutsättning för en effektiv nationell strategi mot alkoholskador.

Uppmärksammat i indisk media

Samarbetet har även resulterat i en kartläggning av alkoholsituationen i Indien, som fått uppmärksamhet i indisk media och nu bildar ett av underlagen till arbetet med landets första handlingsplan för alkohol.

– Vi är glada över att Indien ser Sverige som ett föregångsland. Alkoholfrågan är i allra högsta grad gränsöverskridande och det som händer på världsnivå skulle inte hända om inte ett antal länder var drivande, säger Pi Högberg sakkunnig på Folkhälsomyndigheten.

Alkoholkonsumtionen ökar

I dag konsumerar endast en tredjedel av männen och ett par procent av kvinnorna i Indien alkohol men konsumtionen ökar med 10-15 procent per år och berusningsdrickandet dominerar. Utvecklingen hänger samman med ökat välstånd och ökad köpkraft i kombination med förändrade normer i stora grupper. På samma sätt ökar skadorna och kostnaderna för alkoholens negativa effekter.

Workshop i New Delhi

Den 9-10 april anordnar Karolinska Institutet i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Public Health Foundation of India en nationell alkoholpolicykonferens och workshop i New Delhi med inbjudna representanter från WHO och indiska regeringen. Syftet är att befästa kunskapen i Indien att alkohol inte bara är en social- eller utvecklingsfråga utan i högsta grad även en folkhälsofråga, samt att mobilisera landets beslutsfattare till att vidta åtgärder.

Det svensk-indiska samarbetet på alkoholområdet, som har finansierats av Sida och Forte, bygger på en överenskommelse mellan ländernas regeringar från 2009.

Kategori: Nyhet