Tanken med evidensbasering är att folkhälsoarbete, liksom hälso- och sjukvård och andra samhälleliga verksamheter, ska vägledas av bästa möjliga kunskap.

Masterprogrammet om evidensbasering erbjuds vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori på Göteborgs universitet. Programmet kan läsas på halv- eller helfart och leder på fyra terminer till magister- respektive masterexamen i evidensbasering. Efter genomgånget program har man bland annat uppnått färdigheter i att söka och sammanställa bästa tillgängliga kunskap, reflektera över styrkor och svagheter i olika metoder, genomföra förändringar utifrån ny kunskap och hantera kunskap i organisationer.

Sista anmälningsdag är 15 april 2014 till programstart 1 september 2014. Läs mer på Masterprogram i evidensbasering: praktik, teori, kontext eller kontakta programansvarige Morten Sager på telefon 031-786 47 22 eller per e-post evidensbasering@gu.se.

Kategori: Nyhet