Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket och har tillsammans med experter utarbetat rekommendationer för antibiotikabehandling av tandinfektioner.

Läs mer om de nya rekommendationerna.

Kategori: Nyhet