Syftet är att är öppna en dialog för hur välfärdstjänster kan utvecklas på ett socialt hållbart sätt som utjämnar hälsoskillnader och tillgodoser människors grundläggande behov och rättigheter.

Det handlar om att stärka det lokala och regionala arbetet, öka samverkan mellan olika samhällsaktörer och lyfta fram aktuell forskning. Hur ser det ut ute i landet, vilka behov och tankar finns? Bland annat kommer Mötesplatsen att årligen anordna tre seminarier och en nationell konferens.

Invigningsseminariet sker den 11 mars på Folkhälsomyndigheten i Solna och kommer att fokusera på Folkhälsomyndighetens arbete mot den lokala och regionala nivån.

En större nationell konferens hålls i Norrköping den 6–7 maj.

Läs mer om Mötesplats social hållbarhet

Kategori: Nyhet