Landets barn och ungdomar bör få gå i förskolor och skolor där städningen sköts på ett sätt som gör att allmänhygienen är bra. Forskningsstudier har även visat samband mellan hälsoproblem som allergi, hos både barn och personal, och förekomsten av damm i skolan.

Stöd för bedömningar

Det allmänna rådet blir ett underlag och stöd för bedömningar inom den kommunala miljö- och hälsoskyddtillsynen på skolor och förskolor samt även ett stöd för de som bedriver skol- och förskoleverksamheter. Förslaget är en bearbetning av Socialstyrelsens tidigare allmänna råd om städning.

Remissinstanserna bör svara senast den 14 mars 2014.

Remiss - Förslag till allmänna råd och städning i skolor och förskolor (PDF-dokument, 245 kB)

Kategori: Nyhet