Syftet med satsningen är att ta fram vetenskapligt beprövade metoder som är tillämpbara i det lokala och regionala preventionsarbetet. Satsningen planeras att genomföras under en fyraårsperiod med årliga utlysningar av ytterligare medel. Samverkan mellan forskare och kommuner, landsting/regioner, länsstyrelser eller ideella organisationer prioriteras.

Läs mer om satsningen

Kategori: Nyhet