Sedan år 2012 erbjuds flickor i åldern 10–18 år kostnadsfri vaccination mot HPV. Vaccinet ger skydd mot flera olika typer av HPV, både mot några HPV-typer som orsakar livmoderhalscancer och mot de HPV-typer som orsakar könsvårtor, kondylom.

I dag rekommenderas tre doser av vaccinet. Det pågår en debatt om man kan minska till ett tvådosschema med mer utspridda doser än vad som undersökts i den aktuella studien. Ännu finns inte tillräckliga belägg för om två doser är lika effektivt som tre och om effekten är lika långvarig.

Läs mer

Karolinska Institutet: Association of varying number of doses of quadrivalent human papillomavirus vaccine with incidence of condyloma

Tidskriften JAMA

Kategori: Nyhet