Sedan 2013 har fall av fågelinfluensa av typen H7N9 rapporterats från Kina. Efter en förväntad nedgång under sommaren har antalet fall ökat markant senaste veckorna.

Infektion med denna typ av influensavirus kan vara mycket allvarlig. Viruset orsakar framförallt lunginflammation men kan ge komplikationer från njurar och andra organ.

WHO och europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC rekommenderar inga handels- eller reserestriktioner med anledning av spridningen.

Smittade av tamfåglar

Fall har rapporterats från stora delar av Kina och även från Hong Kong och Taiwan. Människor verkar främst smittas från tamfåglar som höns och ankor och besök på marknader där levande fåglar säljs har pekats ut av de kinesiska myndigheterna som en särskild risk. Enstaka fall av smitta mellan människor kan inte uteslutas, men anses vara mycket ovanligt.

Kinesiska myndigheter arbetar med att försöka hitta smittkällorna. Det har varit svårare att identifiera smittade fåglar än i tidigare utbrott av samma typ eftersom höns och ankor inte visar tydliga tecken på infektion.

H10N8 hos människa

De senaste veckorna har det dessutom rapporterats från Kina om två fall av fågelinfluensa orsakad av typen H10N8. Det är första gången denna typ av fågelinfluensa rapporterats hos människa.

Ovanligt att turister drabbas

Vid sidan av dessa relativt nya utbrott pågår fortfarande utbrottet med fågelinfluensa av typen H5N1 bland fjäderfä i flera länder med sporadiska fall bland människor. Under 2013 rapporterades fall från Bangladesh, Kambodja, Kina, Indonesien, Vietnam och Egypten. Fall bland turister är extremt ovanligt, men i början av året rapporterades att en kanadensisk kvinna smittades vid besök i Kina.

I Sydkorea rapporteras dessutom om utbrott av fågelinfluensa H5N8 hos vilda fåglar och tamfåglar. Hittills har dock inga fall bland människa rapporterats.

Sammantaget är ökningen av olika fågelinfluensainfektioner oroande. Dels på grund av dess alvarliga förlopp, men också för att de potentiellt skulle kunna utvecklas vidare till varianter som i större utsträckning kan smitta mellan människor. Hittills är dock antalet fall relativt få och smitta till människa mycket ovanligt. En delförklaring till upptäckten av så många olika fågelinfluensautbrott senaste åren är säkerligen att man har ökat provtagningen och förmågan att diagnosticera denna typ av infektioner.

Undvik fågelmarknader

För att minska risken att utsätta sig för smitta vid resa till områden där fågelinfluensa finns bör man undvika att besöka marknader där levande djur och fåglar säljs, så kallade "wet markets". Man bör också i övrigt undvika kontakt med levande fåglar eller fågelspillning. Man bör vara noggrann med handhygienen och endast äta genomstekt kött från fågel. Om man insjuknar med luftvägssymtom efter vistelse i områden där smitta förekommer och behöver söka vård ska man informera om vart man rest.

Folkhälsomyndigheten har uppsatt metodik för att diagnosticera olika typer av fågelinfluensa.

Kategori: Nyhet