Det är substanserna 3,4-DMMC, 4-EMC, MDAI samt bensodiazepinerna Pyrazolam, Flubromazepam och Diklazepam ska klassificeras som narkotika. 3,4-DMMC, 4-EMC tillhör gruppen katinoner, centralstimulerande medel. MDAI är en aminoindan strukturellt lik ecstasy.

Ett ökat antal beslag och fallbeskrivningar inom sjukvården ligger till grund för förslaget om reglering av substanserna. Information från expertnätverk och internet visar att användning av ovan nämnda substanser ökar.

Substanser under utredning

Kategori: Nyhet