Eftersom det kan ta upp till två veckor innan vaccination med säsongsinfluensavaccin ger full effekt är det viktigt att vaccinera sig innan influensan slår till på allvar. Även om influensafall har rapporterats från olika delar av landet, talar övervakningssystemen för att spridningen inte har tagit fart ännu.

Influensan brukar nå sin topp i februari, så det finns fortfarande tid för äldre och personer i riskgrupp, inklusive gravida, att vaccinera sig. Säsongsvaccinet är säkert och kan förebygga svåra komplikationer.

A(H1N1)pdm09 dominerar

Hittills under säsongen har 98 personer som infekterats med influensa A(H1N1)pdm09 ("svininfluensa") vårdats på sjukhus, varav 14 har intensivvårdats. Bara en av dessa var vaccinerad, medan sex patienter var ovaccinerade och för sju saknas uppgifter.

Fler vaccinerar sig

Folkhälsomyndighetens senaste sammanställning över vaccinationstäckningen i elva landsting visar att 43 procent av befolkningen över 65 år nu har vaccinerat sig mot årets säsongsinfluensa.

Liksom Gävleborg, Kronoberg och Värmland har nu även Jämtland, Norrbotten och Västra Götaland uppnått samma eller högre vaccinationstäckning som under hela förra säsongen och från Stockholm rapporteras att fler personer, såväl äldre som yngre, har vaccinerat sig jämfört med i januari förra året. Även bland personer under 65 år ökar täckningsgraden i landet och har nu nått omkring 2 procent.

200 intensivvårdades förra året

Även om fler nu vaccinerat sig är det fortfarande många som riskerar allvarlig sjukdom. Förra influensasäsongen drabbades över 200 personer av svår sjukdom och fick intensivvård. Gravida kvinnor har löpt ökad risk för svår influensasjukdom vid infektion med A(H1N1)pdm09, den influensastam som sprids mest just nu, och nytt för i år är att de också rekommenderas säsongsinfluensavaccin.

Läs mer

Influensarapport för vecka 3, 2014. Publicerad 23 januari 2014

Hitta din närmaste vaccinationscentral på 1177

Influensan 2012-2013 visar behovet av skydd för riskgrupper i alla åldrar - artikel i Läkartidningen

Kategori: Nyhet