Hot mot spädbarn

Trots hög vaccinationstäckning cirkulerar kikhosta fortfarande i befolkningen och är framför allt ett hot mot spädbarn som inte hunnit bli fullt vaccinerade. Den nya vaccinstammen BPZE1, en levande försvagad stam av Bordetella pertussis, är därför utvecklad av franska forskare i förhoppning om att förstärka det nuvarande vaccinationsschemat och skydda de nyfödda barnen. Vaccinet är designat för att ges som droppar i näsan och därmed ge ett lokalt immunsvar på samma plats där kikhosta vanligtvis tar sig in i kroppen, via näsan och näshålan.

Säkert och bra skydd

Resultaten från studien visar att vaccinet är säkert att använda i människa. De vaccinerade individer, hos vilka vaccinstammen växte till i näshålan, fick också ett specifikt immunsvar mot kikhosta, vilket visar att vaccinet är väl fungerande i människa. Slutsatsen av studien blir därför att BPZE1 är en lovande kandidat för vaccination mot kikhosta. Dessa resultat har nu blivit publicerade i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE.

Samarbete med sju länder

Den kliniska prövningen är en del av ett stort europeiskt nätverk, child-innovac.org, där forskare från sju länder har samarbetat för att ta det nya vaccinet från laboratoriet till den första kliniska prövningen i människa. Prövningen var en så kallad dubbel-blind, placebokontrollerad studie med ökande doser och genomfördes i samarbete med Karolinska Trial Alliance. Syftet med studien var framför allt att undersöka om vaccinet var säkert att använda, men också om det kunde ge immunsvar. Totalt vaccinerades 48 unga, friska män - 12 män i 4 grupper fick vid ett tillfälle näsdroppar med olika doser av vaccinet eller placebo. Under 6 månader fick de rapportera om de hade några symtom, som kunde uppfattas som biverkan av vaccinet. De lämnade också prov för undersökning av immunsvar och tillväxt av vaccinstammen i näshålan.

Även om resultaten är lovande återstår omfattande utvecklingsarbete och stora kliniska prövningar innan ett nytt kikhostevaccin baserat på det levande försvagade vaccinet BPZE1 finns kommersiellt tillgängligt.

Ytterligare information

Film om Child Innovac-projektet producerad av EU-kommissionen
Kikhosta en risk för spädbarn - Artikel i Läkartidningen

Kategori: Nyhet