Myndigheterna ska ta fram samordnade och behovsanpassade stöd inom bland annat adhd, kommuners och landstings gemensamma arbete kring individuella planer, samsjuklighet (psykisk sjukdom och somatisk ohälsa) samt självskadebeteende.

Socialstyrelsen leder projektet i samarbete med Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV).

En del av PRIO-satsningen

Projektet är en del av regeringens PRIO-satsning och kommer att pågå till 31 december 2015. Det genomförs i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och samråd sker med representanter för vården, omsorgen och Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH), ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisa­tioner inom psykiatrin.

Ladda ner och beställ den fullständiga rapporten hos Socialstyrelsen (länk borttagen 2019-06-07)

Sammanfattning av rapporten (PDF-dokument, 83 kB)

Kontakt

Johanna Ahnquist
Jenny Telander

Kategori: Nyhet