I uppdraget ingår att tillhandahålla en databas med indikatorer som används för att följa upp ANDT-strategins mål och som kan vara ett verktyg för att följa upp effekter av insatser p�� ANDT-området. Databasen ska så småningom kunna användas för att följa upp utvecklingen på såväl nationell som lokal och regional nivå.

Till databasen andt-uppfoljning.se

Kontakt

Marie Risbeck, enhetschef
Marisa da Silva, utredare

Kategori: Nyhet