Ny databas för uppföljning av ANDT-strategin

Publicerat

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ansvara för uppföljningen av regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-,dopnings- och tobakspolitiken.

I uppdraget ingår att tillhandahålla en databas med indikatorer som används för att följa upp ANDT-strategins mål och som kan vara ett verktyg för att följa upp effekter av insatser på ANDT-området. Databasen ska så småningom kunna användas för att följa upp utvecklingen på såväl nationell som lokal och regional nivå.

Till databasen andt-uppfoljning.se

Kontakt

Marie Risbeck, enhetschef
Marisa da Silva, utredare

Kategori: Nyhet

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan