Arne Runehagen misstänker att utbrottet hade sin början i oktober 2013. Det finns nu inga tecken på att smittan spridits vidare efter att nya strikta hygienrutiner införts. Inga fall av typ 027 identifierades i Växjö vid den återkommande nationella insamlingen av prov som dåvarande Smittskyddsinstitutet gjorde i slutet av september 2013, vilket stärker misstankarna om att smittan kommit till Växjö först i oktober 2013.

Förstärkt övervakning

Folkhälsomyndigheten har tillfälligt förstärkt övervakningen av bakterieisolat och de första proven från landets laboratorier har nu anlänt till Folkhälsomyndigheten för screening av typ 027. Resultat skickas till de insändande laboratorierna två gånger per vecka. En sammanfattande rapport kommer att presenteras av Folkhälsomyndigheten efter avslutad insamling i början av mars 2014.

Mycket svårbehandlad

Typ 027 har sedan 2006 gett flera utbrott i Nordamerika och Europa. Denna typ ger svårare symtom och är mer svårbehandlad jämfört med andra typer. Städrutiner med bland annat hypoklorit som använts för att bekämpa utbrott av Clostridioides difficile införs nu på Centrallasarettet för att begränsa spridningen.

Viktigt med vårdhygien

En nyligen publicerad artikel i Läkartidningen visade att efter storstädning och användning av hypoklorit efter utbrott på sjukhus i Jönköpings län minskade antalet fall med 50 procent. Följsamhet i vårdhygien, uppmärksamhet kring problematiken och adekvat förskrivning av antibiotika är de främsta vapnen för att förebygga infektioner av Clostridioides difficile.

Folkhälsomyndigheten har sedan 2009 ett frivilligt övervakningssystem för sjukdomen och följer läget på nationell nivå.

Kontakt: Thomas Åkerlund, Folkhälsomyndigheten, 070 - 421 72 30

Kategori: Nyhet