Sedan i december 2013 pågår ett utbrott av virussjukdomen Chikungunya på de flesta öar i Västindien samt i Centralamerika. Virussjukdomen som sprids med dagbitande myggor orsakar hög feber, utslag och ofta besvärliga och ibland långvariga ledsmärtor. Sjukdomen orsakar vanligen inte några andra komplikationer, men i början av sjukdomsperioden kan det vara svårt att skilja symtomen från den ibland allvarligare sjukdomen denguefeber som sprids med samma myggarter och som också förekommer i området.

Chikungunya har tidigare bara setts i Afrika och Asien och utbrottet som pågår nu - med hittills mer än 300 000 fall, beror sannolikt på att sjukdomen för första gången nått området och befolkningen saknar sedan tidigare immunitet mot sjukdomen.

Myggorna som sprider sjukdomen finns även i södra USA och Sydamerika, och en av arterna - tigermyggan, även i medelhavsområdet i Europa. Från Florida rapporteras idag inhemska fall och det är risk för spridning till alla de 15 stater i USA där myggarten finns. Det finns också en liten risk för spridning till medelhavsområdet i Europa.

Man skyddar sig från sjukdomen genom att undvika myggbett - även dagtid, genom att använda långärmade tröjor och långbyxor. Myggmedel är också ett effektivt skydd.

Sjukdomen smittar inte vid kontakt mellan människor och myggarterna som sprider sjukdomen finns inte i Sverige. Det finns inget vaccin för att förhindra eller sjukdomen och det saknas också specifik behandling.

Om man smittas med viruset insjuknar man inom maximalt 10 dagar. Insjuknar man i Sverige efter resa i området där utbrottet pågår kan sjukvården genom provtagning och analys på Folkhälsomyndigheten fastställa sjukdomen och utesluta t ex denguefeber. Fastställande av diagnosen är också av värde då eventuella efterkommande ledbesvär då har sin förklaring.

Sjukdomsinformation om virussjukdomen Chikungunya

Kategori: Nyhet