En viktig åtgärd för att minska risken med smittspridning och utbrott är sprututbytesprogram med information och testning av infektionssjukdomar och tillgång till rena kanyler och sprutor.

Läs mer statistik

Hepatit C
Hepatit B

Världshepatitdagen 2014

Kategori: Nyhet