Fortsatt smittspridning av hepatit C bland unga

Publicerat

2013 rapporterades 2 066 nya fall med hepatit C-infektion. Det är något fler än 2012 men på samma nivå som under den senaste femårsperioden. Det märks fortfarande ingen minskning bland yngre vilket är en tydlig indikation på fortgående smittspridning av hepatit C i den gruppen och fortsatt nyrekrytering till injektionsmissbruk bland unga.

En viktig åtgärd för att minska risken med smittspridning och utbrott är sprututbytesprogram med information och testning av infektionssjukdomar och tillgång till rena kanyler och sprutor.

Läs mer statistik

Hepatit C
Hepatit B

Världshepatitdagen 2014

Kategori: Nyhet

Kontakt

Maria Axelsson
Tfn: 010-205 26 02

Kontakt

Niklas Karlsson
Tfn: 010-205 27 14

Presstjänst

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan