I fjol rapporterades totalt 35 885 fall av klamydia, en minskning med 4,7 procent jämfört med 2012. Drygt hälften (57 procent) av fallen var kvinnor och medianåldern bland dem var 21 år. Bland männen var medianåldern 23 år.

Den största minskningen sågs i åldersgruppen 15–19 år där nedgången var 15 respektive 17 procent för kvinnor respektive män jämfört med året före.
Under 2013 rapporterades 22 fall av Lymphogranuloma venereum (LGV), en särskilt allvarlig typ av klamydiainfektion. Samtliga smittade av LGV var män som hade sex men män.

Kondom skyddar mot klamydia.

Läs mer om klamydia här.

Kategori: Nyhet