Förra året rapporterades totalt 275 fall av syfilis till Folkhälsomyndigheten, en ökning med 37 procent jämfört med 2012. Ökningen sågs bland både kvinnor och män, men smittan är fyra gånger så vanlig bland männen som står för 80 procent av fallen.

Sverige uppges vara smittland i 40 procent av fallen medan nästan 50 procent uppges ha smittats utomlands och de övriga är osäkra. Den inhemska smittspridningen sker i huvudsak mellan män som har sex med män, och förekommer främst i de tre storstadsområdena.

En syfilisinfektion vid oskyddade samlag ökar risken för smitta av hiv, och det är därför viktigt med snabb behandling.

Läs mer om syfilis här.

Kategori: Nyhet