Totalt anmäldes 1 114 fall av gonorré till Folkhälsomyndigheten i fjol, vilket är ungefär lika många som 2012. De flesta, 72 procent av fallen, var män.

Gonorré var vanligast i åldersgruppen 25–34 år.

Flest fall av gonorré rapporterades från Stockholms län som ensamt stod för drygt hälften av alla fall.

Mellan cirka 20 procent och drygt 50 procent av de bakterier som testades i laboratorium visade sig vara resistenta mot något av de antibiotika som brukar användas för att behandla gonorré.

Läs mer om gonorré här

Kontaktuppgifter

Magnus Unemo,
Nationella referenslaboratoriet för Patogena Neisseria, resistensfrågor
tel: 072-710 20 38

Kategori: Nyhet