Guinea

Den senaste veckan har 7 nya fall rapporterats, 4 laboratorieverifierade och 3 misstänkta. Ett av de nya fallen rapporteras från Kouroussa, ett distrikt som tidigare inte rapporterat fall. Övriga nya fall kommer från Conakry, Gueckedou, Macenta och Telimele.

Totalt antal fall uppges nu vara 351, varav 210 är laboratorieverifierade, 83 fall beskrivs som troliga fall och 58 är misstänkta fall. Av de 344 fallen är 226 avlidna.

Den geografiska fördelningen av fall och antal avlidna är följande: Conakry, 67 fall, 29 avlidna; Gueckedou, 194 fall, 146 avlidna; Macenta, 45 fall, 27 avlidna; Dabola, 4 fall, 4 avlidna; Kissidougou, 7 fall, 5 avlidna; Dinguiraye, 1 fall, 1 avliden; Telimele, 25 fall, 7 avlidna; Boffa, 7 fall, 6 avlidna och Koutoussa, 1 fall, 1 avliden. För tillfället sjukhusvårdas 33 personer, 8 i Conakry, 9 i Gueckedou, 15 i Telimele, och 1 i Boffa.

För att hitta eventuellt nya fall pågår en omfattande smittspårning i de drabbade områdena och 1011 personer står för närvarande under övervakning (Conakry, 329; Gueckedou, 317; Macenta, 176; Telimele, 111; Boffa, 78).

Sierra Leone

Den senaste veckan har 8 nya fall (2 laboratorieverifierade och 6 misstänkta) rapporterats från Kailahun (3 fall), Kenema (1 fall), Bo (1 fall), Piorto Loko (1 fall) och Freetown (2 fall). Detta betyder att Sierra Leone totalt rapporterat 89 fall med symtom som kliniskt överensstämmer med ebolafeber. Av dessa är 33 fall laboratorieverifierade, 3 fall bedöms som troliga och 53 fall bedöms som misstänkta. Sju (7) av de 89 fallen har avlidit. Samtliga 33 laboratorieverifierade fall samt de sju avlidna rapporteras från Kailahun distriktet. Ett av de "troliga" fallen från Kailahun avled i Foya, Liberia, vilket föranlett spårning av eventuella kontakter (se nedan) i Liberia. Totalt vårdas för närvarande 11 personer på sjukhus och 30 personer står under övervakning.

Liberia

Inga fall av ebolafeber har rapporterats sedan 6 april 2014. För tillfället står 11 personer under observation (se ovan).

Rapporten visar WHOs siffror den 10 juni. Fallen indelas i laboratorieverifierade, troliga och misstänkta fall. I de drabbade områdena i Västafrika förekommer flera sjukdomar där symtomen initialt kan tolkas som ebolafeber vilket innebär att det antal fall som redovisas nedan kommer att korrigeras. WHO arbetar fortsatt med att bistå de drabbade områdena, bland annat med implementering av preventiva åtgärder för att förhindra fortsatt smittspridning.

Mellan människor sprids ebolavirus via kontakt med blod och andra kroppsvätskor från infekterade personer, även föremål som varit i kontakt med infekterade kroppsvätskor kan innebära en smittkälla. Smittan sker i första hand vid vård och omhändertagande av sjuka personer, av den anledningen är det framförallt den sjukes familjemedlemmar och sjukhuspersonal som löper störst risk att smittas. Baserat på den information som finns tillgänglig måste risken för fortsatt spridning i regionen tas på största allvar och det är viktigt att arbetet där kan fortsätta. Dock anses risken för spridning till länder utanför regionen som liten.

Relaterad information

Riskbedömning från ECDC avseende ebola i Västafrika (6 juni) (PDF-dokument, 361 kB)

Se även samlingssidan om Ebolautbrottet i Västafrika.

Kategori: Nyhet