Folkhälsomyndighetens deltar enligt nedan i flera planerade aktiviteter under konferensen. Anmäl dig till konferensen här.

Onsdag den 27 augusti

 • Bärkraftig utveckling och folkhälsa (sub-plenarföreläsning): Pia Lindeskog, Strategienheten
 • EU:s tredje hälsoprogram (workshop): Cristina Mattsson Lundberg, Strategienheten
 • Samisk hälsa (workshop): Marlen Ljusberg, Enheten för folkhälsorapportering
 • Migration och hälsa (workshop): Robert Jonzon, Enheten för folkhälsorapportering
 • Hälsokonsekvensbedömningar (workshop): Ida Knutsson, Enheten för miljö hälsa och Cristina Mattsson Lundberg, Strategienheten
 • Mat och näring (workshop): Pia Lindeskog, Strategienheten

Torsdag den 28 augusti

 • Nordisk folkhälsopolitik - Direktörsdialog om mellan de nordiska företrädarna (plenar): Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten
 • Folkhälsoutveckling ur ett livsloppsperspektiv (sub-plenarföreläsning): Maria Danielsson, Enheten för folkhälsorapportering och Claudia Stein, Danmark.
 • Ett socialt hållbart Malmö (sub-plenarföreläsning): Sven-Olof Isacsson, Malmökommissionen
 • Sociala investeringar för hållbar utveckling, exempel på olika ansatser (workshop): Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten
 • Hälso- och sjukvårdens roll (workshop): Suzanne Nilsson, Enheten för Hälsofrämjande levnadsvanor

Fredag den 29 augusti

 • Trondheimsförklaringen: Dokumentation från konferensen kommer delas ut till alla deltagare i form av ett "paper" med viktiga slutsatser från konferensen: Cristina Mattsson Lundberg är myndighetens representant i arbetet med Trondheimsförklaringen.

Övrigt

 • Morgondagens folkhälsoarbetare: Marisa da Silva, Enheten för drog- och spelprevention, deltar som myndighetens representant i det unga Nordiska nätverket "Morgondagare".
 • Socialt stöd: Johanna Ahnquist, Enheten för psykisk hälsa och uppväxtvillkor, deltar i ett Nordiskt nätverksmöte som anknyter till föräldrastöd
 • Alkohol och Narkotika: Pi Högberg, Enheten för hälsofrämjande levnadsvanor, deltar i programmet som anordnas av det Nordiska nätverket Rusmiddelseminar
 • Poster – Spelprevention: Ulla Romild och Jessica Svensson, Enheten för drog- och spelprevention
 • Poster - Oönskad graviditet i ett Nordiskt perspektiv – utveckling och prevention: Marlene Makenzius, Enheten för folkhälsorapportering
Kategori: Nyhet