Antalet nya fall har avtagit de senaste veckorna. Det totala antalet rapporterade fall enligt WHO sedan utbrottets start var den 4 juni 681 varav 204 har avlidit, men i veckan har fler fall har anmälts i efterhand av Saudiska myndigheter vilka inte finns med i statistiken ännu. I regionen har nu även Iran rapporterat fall. Personer som smittats i området och sedan diagnostiserats i ett annat land har nu rapporterats från totalt 21 länder. Det senaste landet att rapportera denna typ av exportfall var Algeriet.

Smittats inom sjukvården

Många fall har smittats i samband med utbrott inom sjukvården i länder där smittan sprids. Varifrån personer som inte smittats av andra personer smittats är ännu inte helt klarlagt. Men i veckan rapporterades att identiskt virus isolerats från en kamel och dess ägare vilket stärker misstanken om att dromedarer eller kameler kan utgöra en smittkälla.

Sammantaget har inte den senaste tidens händelser ändrat Folkhälsomyndighetens eller internationella myndigheters bedömning.

Liten risk att smittas

Risken att smittas vid resa till länder på arabiska halvön eller vid kortvarig kontakt med sjuk person bedöms som mycket liten, men det är bra att vara medveten om sjukdomen och vad man kan göra för att förebygga smitta.

Försiktighetsåtgärder

Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC uppmanar resande och EU-medborgare boende i områden där sjukdomen sprids att vidta följande försiktighetsåtgärder:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten alternativt om det inte finns synlig smuts använd handdesinfektion.
  • Ät väl genomstekt eller kokt mat, skölj grönsaker och frukt väl och undvik opastöriserade produkter, i synnerhet kamelmjölk.
  • Undvik kontakt med djur i synnerhet kameler. Skydda dig vid kontakt med personer som är sjuka med luftvägssymtom, diarré eller andra infektionssymptom.
  • Rådfråga läkare inför resa om du lider av någon kronisk sjukdom som kan öka risken att insjukna i svår sjukdom.

Reseråd från WHO

WHO har även uppdaterat sina reseråd för pilgrimer till Umrah och Hajj och trycker särskilt i tillägg till råden ovan på vikten av att:

  • ställa in resor till området om man före avresa har luftvägsinfektion med feber och hosta
  • kontakta sjukvården om man insjuknar med luftvägssymtom med feber och hosta under resan eller strax efter hemkomsten då man också bör informera om att man rest i område där smittan förekommer.
  • Om man insjuknar enligt ovan ska man i möjligaste mån undvika att utsätta andra för smitta genom att begränsa antalet kontakter och täcka för mun vid hosta och nysningar.

http://www.who.int/ith/updates/20140603/en/

Saudiska hälsoministeriet har också information på sin hemsida om försiktighetsåtgärder för pilgrimer. http://www.moh.gov.sa/en/hajj/pages/healthregulations.aspx

Kategori: Nyhet