Spelprevention.se lanserades 2012 och Folkhälsomyndigheten behöver nu hjälp med att utveckla webbplatsen. Genom en målgruppsanalys vill vi veta vad du tycker om innehållet eller om någon information saknas på webbplatsen. Du finner länken längst ner, gå gärna in och besvara frågorna. Syftet med målgruppsanalysen är att utreda målgruppens behov så att Folkhälsomyndigheten kan stödja dem med information och ge dem verktyg så att de kan arbeta mer förebyggande inom spelområdet.

Spelprevention.se är en kunskapswebb i syfte att öka kunskapen om spel om pengar, spelproblem och förebyggande metoder för att motverka skadeverkningarna av överdrivet spelande, strategier mot spelproblem och om nyheter inom området. Sedan 1999 har målet att minska skadeverkningar av överdrivet spelande varit en del av folkhälsopolitiken.

Som ett resultat av målgruppsanalysen, ska Folkhälsomyndigheten erbjuda målgruppsanpassad, lättillgänglig och evidensbaserad kunskap om överdrivet spelande och förebyggande arbete.

Kategori: Nyhet