Folkhälsomyndighetens Johan Carlson deltar tillsammans med generaldirektörerna från Jordbruksverket, Socialstyrelsen, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt. De kommer bland annat att prata om den svenska handlingsplanen mot antibiotikaresistens, och diskutera de globala utmaningar som vi står inför.

Den svenska djuruppfödningen använder minst antibiotika i EU. Samtidigt importerar vi idag mer än 50 procent av köttet vi äter. En stor del av världens antibiotikaanvändning går till djuruppfödning och ju mer antibiotika som används desto fler blir de antibiotikaresistenta bakterierna. Risken finns att vi i framtiden inte har tillgång till antibiotika som kan rädda liv.

Antibiotikaförbrukningen går ner även inom hälso- och sjukvården i Sverige och ett långsiktigt arbete pågår för att minska användningen ytterligare. Men antalet personer som smittas med resistenta bakterier runt om i världen ökar och globala insatser är nödvändiga.

Seminariet "Antibiotika till friska eller sjuka? – en livsviktig fråga för människor och djur" belyser hur alla – från myndigheter och förskrivare till producenter och konsumenter – kan bidra till att bromsa utvecklingen så att vi även i framtiden kan rädda liv med antibiotika.

Medverkande

Leif Denneberg, generaldirektör Jordbruksverket, Lars-Erik Holm, generaldirektör Socialstyrelsen, Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten, Jens Mattsson, generaldirektör Statens veterinärmedicinska anstalt, Stig Orustfjord, generaldirektör Livsmedelsverket. Moderator är Christina Nordin, divisionschef vid Jordbruksverket.

Kategori: Nyhet