Arbetsplanen innehåller prioriterade åtgärder för årets utlysning av medel. Den totala budgeten för år 2014 är 54 456 100 euro.

Mål

Arbetsplanen är uppbyggd kring fyra målsättningar:

  • Främja hälsa, förebygga sjukdomar och stödja miljöer för en hälsosam livsstil genom att beakta principen om "hälsa i alla politikområden".
  • Skydda medborgarna från allvarliga gränsöverskridande hälsohot.
  • Bidra till innovativa, effektiva och hållbara hälsosystem.
  • Möjliggöra tillgång till bättre och säkra hälso- och sjukvård för EU:s medborgare.

Sista dag för ansökan är 25 september 2014.

Här hittar du arbetsplanen.

Läs mer på EU-kommissionens webbplats

Kategori: Nyhet