De resistenta bakterierna VRE och MRSA ökade mest under 2013. VRE ökade med 49 procent och MRSA med 17 procent. Ökningen av VRE beror på flera utbrott inom vården varav ett större som fortfarande pågår under 2014. Trots att det finns åtgärdsprogram inom vården uppstår nya utbrott.

Viktigt med åtgärder för att minska spridningen

– Med rätt åtgärder kan spridningen minimeras. Det finns bra åtgärdsprogram och det är viktigt att dessa följs, säger Olov Aspevall, överläkare på Folkhälsomyndigheten.

Även fall av tarmbakterier med ESBL ökade med 13 procent och den mycket elakartade ESBL-CARBA ökade från 23 fall 2012 till 39 fall 2013. Andra viktiga händelser under 2013 är ett 20-tal utbrott på olika neonatalavdelningar i Sverige och ett utbrott med fyra dödsfall av den allvarliga Clostridioides difficile typ 27.

Glädjande om antibiotikaförbrukningen

Under 2013 minskade antibiotikaförsäljningen med 8 procent. Det är den största nedgången under 2000-talet. Antibiotika mot luftvägsinfektioner minskade med 14 procent och försäljningen av antibiotika till små barn 0-6 år minskade med hela 19 procent. Förbrukningen går inte bara ner, undersökningar visar också att antibiotikan används på ett bättre sätt. Orsaken är att de som skriver ut antibiotika i större utsträckning nu följer de behandlingsrekommendationer som finns.

Rapporten Swedres –Svarm är ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). För frågor som rör djur, antibiotikaresistens och antibiotikaförbrukning, kontakta Mikael Propst, pressekreterare, SVA, 018-67 41 11

Hela rapporten Swedres-Svarm

Swedres i korthet

Nyhet från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

Kategori: Pressmeddelande