Mässlingsutbrott i många länder

I Sverige har vi ingen inhemsk cirkulation av mässling, men sjukdomen finns i många andra länder. Under det senaste året har över 10 000 fall av mässling rapporterats inom EU. Flest fall har identifierats i Italien, Nederländerna, Rumänien, Storbritannien och Tyskland. Under våren 2014 har dessutom större och mindre utbrott av mässling rapporterats från Danmark (i Köpenhamn och på Nordsjälland), Irland (Mayo, Kerry och Galway), Lettland och Spanien (Barcelona och Girona), samt Makedonien och Ryssland. Också Turkiet har rapporterat närmare 400 fall sedan årsskiftet.

Mässlingsutbrott där fotbolls-VM spelas

I Brasiliens region Ceará, där flera matcher under sommarens fotbolls-VM kommer att spelas, pågår också ett utbrott av mässling. Även andra länder som USA och Kanada i väst och Nya Zeeland, Indien, Kina och Singapore i öst har nyligen haft utbrott och flera av dessa länder kommer under 2014 nå nya toppnoteringar i antal fall jämfört med de senaste åren. I Vietnam och på Filipinerna pågår just nu mycket stora utbrott av mässling med tusentals fall och hundratals dödsfall. Flera resenärer har också smittats i samband med dessa utbrott och fört smittan tillbaka till hemlandet.

Viktigt att se över grundskyddet inför resor

Risken att träffa på mässlingsvirus ökar vid resor utomlands. Därför är det viktigt att alla resenärer ser över sitt vaccinationsskydd innan avresa. Oavsett resmål, bör alla vara skyddade mot mässling och även påssjuka, röda hund, polio, stelkramp och difteri. Dessa vaccinationer utgör det så kallade "grundskyddet" som alla personer behöver, både i Sverige och speciellt vid resor.

Många är immuna – men inte alla

I Sverige infördes vaccination mot mässling med en dos vaccin 1971 och sedan 1982 erbjuds vaccination med två doser inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Anslutningen till programmet har varit hög sedan 1980-talet och mer än 95 procent av barnen har vaccinerats.

Personer som är födda före 1960 har nästan alltid haft mässling som barn och är därmed skyddade. De som är födda på 1960- och 1970-talet kan däremot ha undgått mässlingsinfektion och heller inte fått två doser vaccin. Under 2014 har flera svenskar i denna åldersgrupp fått mässling. Även bland barn och unga vuxna födda på 1980-talet och senare finns det personer utan fullgott skydd.

Vaccinationsstatus avseende mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccination) kan med fördel ses över i samband med planerad utlandsvistelse.

Läs mer:
Sjukdomsinformation om mässling – Folkhälsomyndigheten
Vaccin mot mässling – Folkhälsomyndigheten
ECDC:s statistik över mässling och röda hund inom EU, april 2013-mars 2014
WHO:s senaste statistik över antal fall per land (PDF-fil)
• Mer statistik om mässling från WHO

Kategori: Nyhet