Föräldrars inställning till att inte ge alkohol till ungdomar att dricka på egen hand växer sig starkare. Idag uppger mer än 99 procent av föräldrarna till barn födda 1998 att det inte är okej att ge tonåringen alkohol, enligt TNS-Sifo.

Det är glädjande att föräldrars attityd till langning blir allt mer restriktiv. I takt med denna utveckling ser vi att alkoholkonsumtionen bland unga minskar. Barn som är väl medvetna om sina föräldrars inställning och förväntningar, lever lättare upp till dem, säger Anna Jansson, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Barn som får alkohol av föräldrar dricker mer

Just skolavslutningen är ett av de tillfällen på året då många ungdomar dricker alkohol och föräldrar kan då få frågan om att bjuda eller köpa ut. Men man gör inte sin tonåring en tjänst genom att ge honom eller henne alkohol.

I forskning ser vi att ungdomar som får alkohol med tillåtelse från sina föräldrar har större sannolikhet för att dricka sig berusade, dricka mer och oftare än ungdomar som inte får alkohol från föräldrarna, säger Anna Jansson, enhetschef på Folkhälsomyndigheten. Ett bestämt förhållningssätt kring alkohol hjälper även äldre syskon att sätta gränser gentemot yngre, exempelvis att vägra köpa ut.

Den vanligaste vägen som tonåringar får tag på alkohol är dock via pojkvänner, flickvänner, kompisar och äldre syskon, enligt CAN:s rapport Skolelevers drogvanor. Ganska långt efter kommer "andra vuxna" och på tredje plats kommer föräldrar. Bara drygt två procent av niondeklassarna har bett sina föräldrar om alkohol att dricka på egen hand, enligt undersökningen från TNS-Sifo.

Föräldratips inför skolavslutningen

  • Lyft frågan om alkohol före skolavslutningen. Prata om dina förväntningar men också vilka förväntningar som finns hos ditt barn och hans/hennes kompisar.
  • Vilka signaler förmedlar du som förälder? Även en liten flaska i ett band runt halsen vid studenten kan vara en symbol som uppmuntrar till att fira med alkohol.
  • Enas om gemensamma regler tillsammans med andra föräldrar.
  • Ta reda på vilka regler skolan har satt upp kring avslutningsfirandet.

TÄNK OM är en informationsinsats som vill ge tonårsföräldrar kunskaper och stöd kring ungdomar och alkohol. Forskning visar att föräldrar spelar en viktig roll för att motverka drickande bland tonåringar. Bakom TÄNK OM står Folkhälsomyndigheten, Systembolaget, Länsstyrelserna och Polisen.

Om undersökningen

På uppdrag av Folkhälsomyndigheten har TNS-Sifo ställt följande frågor per telefon till föräldrar med barn födda 1998:

Har din tonåring bett dig om att få alkohol att dricka på egen hand?

Andel (%) i riket
Ja  2,2
Nej  97,6
Tveksamt/vet ej  0,2

Tycker du att det kan vara okej att ge din tonåring alkohol att dricka på egen hand?

Andel (%) i riket
Ja 0,5
Nej 99,2
Tveksam/vet ej 0,3 
Kategori: Nyhet