Drygt sex av tio tonårsföräldrar är medvetna om att äldre syskon och kamrater, alltså någon ung person som tonåringen känner, hör till dem som oftast langar alkohol till minderåriga. Det visar en undersökning som gjorts bland föräldrar till barn födda 1998 på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Drygt var tionde förälder tror däremot att föräldrar är den grupp som langar mest. Uppgifter från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN) årliga drogvaneundersökningar som genomförs bland skolungdomar i årskurs nio, visar dock att detta inte stämmer. Andelen niondeklassare som vanligen får tag i alkohol från föräldrar har minskat stadigt de senaste 14 åren. År 1998 fick 33 procent av niondeklassarna vanligtvis sin alkohol från föräldrarna. År 2012 var andelen nere i drygt 12 procent. Det klassiska argumentet att ”alla andra får” alkohol får sina föräldrar saknar alltså grund.

- Det är glädjande att färre och färre föräldrar förser sina barn med alkohol, men vi tar inte utvecklingen för given. Vi fortsätter att informera föräldrar om deras betydelse för ungdomsdrickandet, och behöver samtidigt minska langningen från unga vuxna, säger Anna Jansson, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten.

En myt att andra köper ut

En nyligen genomförd studie från CAN visar att två av tre tonåringar säger att de avstår från alkohol om de inte får alkoholen från någon de känner. Det betyder att en annan myt inte heller stämmer, nämligen myten ”om inte jag köper ut så gör bara någon annan det, och det är bättre att de får alkohol av någon de känner”.

- Om du som förälder säger tydligt nej till att ge din yngre tonåring alkohol, blir det lättare för äldre syskon och kompisar att göra detsamma, säger Anna Jansson, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten.

Fem tips till föräldrar

  1. Var tydlig med vad du som förälder tycker är okej eller inte i er familj, så hjälper du äldre syskon att sätta gränser gentemot yngre och att vägra bjuda och köpa ut.
  2. Ta upp langningsfrågan med äldre syskon i förebyggande syfte, till exempel inför fester och festivaler.
  3. Tala om att det nu vilar på honom eller henne att vara klok och ansvarsfull, istället för att förbjuda och förmana.
  4. Prata med andra föräldrar och hjälps åt att hålla koll på vad som händer under festivalkvällarna.
  5. Tro inte på myten om att alla andra får. De flesta föräldrar säger nej till att bjuda och köpa ut.

Läs också Kort om tonåringar och alkohol. (PDF-dokument, 200 kB)

TÄNK OM är en informationsinsats som vill ge tonårsföräldrar kunskaper och stöd kring ungdomar och alkohol. Forskning visar att föräldrar spelar en viktig roll för att motverka drickande bland tonåringar. Bakom TÄNK OM står Folkhälsomyndigheten, Systembolaget, Länsstyrelserna och Polisen.

Om undersökningen

På uppdrag av Folkhälsomyndigheten har TNS-Sifo ställt följande frågor per telefon till 2 100 föräldrar med barn födda 1998:

Vilka tror du oftast langar alkohol till minderåriga?

Andel (%) i riket

Föräldrar

12,8

Äldre syskon och kamrater

63,7

Andra vuxna

16,9

Tveksam, vet ej

6,7


Kategori: Nyhet