Influensakoll var ett rapporteringssystem dit frivilliga personer runt om i Sverige kunde anmäla om de fick en luftvägsinfektion. Webbplatsenen drevs av Folkhälsomyndigheten (då Smittskyddsinstitutet) under influensasäsongerna 2011-2012 och 2012-2013 som ett testprojekt för att undersöka om vi skulle få en bättre uppfattning om hur influensan spreds i samhället, oavsett om man sökt sjukvård eller inte. Frivilliga deltagare anmälde sig som rapportörer till en webbplats sedan de hört talas om Influensakoll i media, sociala medier, eller via en vän eller kollega. De förväntades sedan varje vecka svara på ett webbaserat frågeformulär med frågor om hur de mått föregående vecka. Du kan läsa mer om hur Influensakoll gick till här. (länk borttagen 2019-11-14)

Vissa grupper överrepresenterade

Nu har Folkhälsomyndigheten utvärderat hur väl Influensakoll fungerade under de två influensasäsonger som projektet pågick. Ungefär 2500 personer deltog varje säsong. Utvärderingen visar att kvinnor, högutbildade och medelålders personer var överrepresenterade bland Influensakolls deltagare. Andelen rapporterande deltagare minskade gradvis under båda säsongerna, men minskningen var mindre under den andra säsongen. Den veckovisa förändringen av andelen deltagare som hade influensaliknande sjukdom samvarierade delvis med Folkhälsomyndighetens övriga influensaövervakning.

Slutsatsen av utvärderingen

Den sammanlagda bedömningen från utvärderingen är att man med Influensakoll kan följa när människor är sjuka i samhället, oberoende av om de sökt sjukvård eller inte. Eftersom deltagarna inte speglar Sveriges befolkning som helhet och bara en liten del av de som anmäler sig rapporterar regelbundet, verkar Influensakoll dock inte lämpa sig för att uppskatta hur många som är sjuka i samhället.

Utvärderingen har publicerats i en vetenskaplig tidskrift och kan läsas här.

Folkhälsomyndigheten provar sedan hösten 2013 ett nytt system med målet att så långt det är möjligt få ett representativt urval av Sveriges befolkning som via internet rapporterar hur de mår varje vecka.

Läs mer om Hälsorapport här.

Kategori: Nyhet