Vanligaste rapporterade smittvägen är heterosexuell smitta, men för smittade i Sverige dominerar smitta genom sex mellan män. Bland de som smittats genom sex mellan män ökar andelen utlandsfödda både för smittade inom och utom Sverige. Det är fortsatt viktigt med riktade informationsinsatser för att minska smittspridningen.

Smitta genom injektionsmissbruk har minskat de senaste åren, vilket troligen har flera orsaker, såsom större tillgång till rena kanyler och sprutor och ändrade injektionsvanor. Sprututbytesprogrammen som nu finns in flera kommuner är en viktig åtgärd.

Minimal smittrisk vid fungerande behandling

Under 2013 publicerade Smittskyddsinstitutet (numera Folkhälsomyndigheten) tillsammans med RAV (referensgruppen för antiviral terapi) ett kunskapsunderlag om risken för överföring av smitta vid behandlad hivinfektion. Underlaget visar att en väl fungerande behandling medför att risken för smittöverföring vid anala och vaginala samlag minskar till minimal om kondom används och ingen misstanke finns om annan sexuellt överförbar infektion.

Länk till rapporten Smittsamhet vid behandlad hivinfektion

Statistik om hivinfektion 2006-2013

Kategori: Nyhet