Följande 21 cannabinoider förslås klassificeras som hälsofarlig vara:

AB-FUBINACA, ADB-FUBINACA, AB-CHMINACA, AB-PINACA, 5F-AB-PINACA, ADBICA, 5F-PB-22 indazol, PB-22, FUB-PB-22, FDU-PB-22, BB-22, 4-HTMPIPO, UR-144-heptylderivat, 5F-SDB-006, SDB-006, ADB-PINACA, MN-18, 5F-NNEI, 5F-AB-144, THJ-2201 och FUBIMINA

Cannabinoiderna förekommer framför allt i olika så kallade rökmixar/spiceprodukter ibland i blandningar med en redan reglerad substans.

Följande fem substanser föreslås klassificeras som narkotika:
MT-45, W-15, 5-EAPB, 5-IT och Metiopropamin.

MT-45 och W-15 är syntetiska opioider. 5-EAPB, 5-IT och Metiopropamin har en centralstimulerande påverkan.

Ett ökat antal beslag och fallbeskrivningar inom sjukvården ligger till grund för framställan om reglering av substanserna. Information från expertnätverk och internet visar att användning av ovan nämnda substanser innebär hälsorisker. Samtliga substanser saluförs huvudsakligen på internet.

Kategori: Nyhet