Cannabinoider föreslås bli klassificerade som hälsofarlig vara

Publicerat

Folkhälsomyndigheten föreslår till regeringen att 21 cannabinoider som förekommer i så kallade rökmixar ska klassificeras som hälsofarlig vara. Samtidigt föreslås att fem substanser ska klassificeras som narkotika. Produkterna saluförs huvudsakligen på Internet.

Följande 21 cannabinoider förslås klassificeras som hälsofarlig vara:

AB-FUBINACA, ADB-FUBINACA, AB-CHMINACA, AB-PINACA, 5F-AB-PINACA, ADBICA, 5F-PB-22 indazol, PB-22, FUB-PB-22, FDU-PB-22, BB-22, 4-HTMPIPO, UR-144-heptylderivat, 5F-SDB-006, SDB-006, ADB-PINACA, MN-18, 5F-NNEI, 5F-AB-144, THJ-2201 och FUBIMINA

Cannabinoiderna förekommer framför allt i olika så kallade rökmixar/spiceprodukter ibland i blandningar med en redan reglerad substans.

Följande fem substanser föreslås klassificeras som narkotika:
MT-45, W-15, 5-EAPB, 5-IT och Metiopropamin.

MT-45 och W-15 är syntetiska opioider. 5-EAPB, 5-IT och Metiopropamin har en centralstimulerande påverkan.

Ett ökat antal beslag och fallbeskrivningar inom sjukvården ligger till grund för framställan om reglering av substanserna. Information från expertnätverk och internet visar att användning av ovan nämnda substanser innebär hälsorisker. Samtliga substanser saluförs huvudsakligen på internet.

Kategori: Nyhet

Presstjänst

Kontakt

E-post till Nya psykoaktiva substanser
För frågor om klassificering av narkotika och hälsofarliga varor samt tillstånd hälsofarliga varor.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan