Det drabbade området, Koindu, gränsar till Guéckédou som är den region i Guinea från vilket det rapporterats flest fall sedan utbrottets start.

Under de senaste veckorna har antalet fall av ebolafeber i Guinea minskat, men fortfarande rapporteras nya fall. De senast rapporterade fallen finns i de tidigare drabbade områdena Guéckédou och Macenta, men nu rapporteras även tre misstänkta fall från Telimele, nordost från huvudstaden Conakry, där man tidigare inte haft några fall.

Hjälporganisationer inklusive laboratorietekniska hjälpmedel finns på plats i länderna så det finns goda förutsättningar att hantera den uppkomna situationen.

Kategori: Nyhet