Efter att vaccin mot kikhosta återinfördes 1996 har insjuknandet minskat kraftigt men sjukdomen förekommer fortfarande. Varken genomgången sjukdom eller vaccination ger ett livslångt skydd mot kikhosta och därmed kan sjukdomen inte elimineras helt. De senaste åren har 180-290 fall av kikhosta rapporterats årligen, varav 40 har varit barn under 1 år.

Allvarligt för spädbarn

Kikhosta är en allvarlig sjukdom för spädbarn och svårast för de allra yngsta som ännu inte har fått sina första två vaccindoser. Många av dem får andningssvårigheter och behöver sjukhusvård. För de minsta barnen kan sjukdomen i början enbart ge andningsuppehåll. Sedan 1996 har elva barn avlidit i kikhosta. Ett barn som var yngre än 1 månad har avlidit i kikhosta i år.

Var uppmärksam på långvarig hosta

Småbarn smittas för det mesta av personer i den närmaste omgivningen som oftast inte är medvetna om att de har kikhosta. För att kunna förebygga sjukdom hos de minsta är det angeläget att vara uppmärksam på när personer som har nära kontakt med spädbarn har långvarig hosta. Detta gäller framför allt föräldrar och syskon till spädbarn men också vårdpersonal.

För barn under 6 månader bör förebyggande antibiotikabehandling ges vid kontakt med personer med misstänkt kikhosta. För barn som är mellan 6 och 12 månader gamla inleds antibiotikabehandling när första symtom uppkommit hos barnet.

I det svenska vaccinationsschemat erbjuds vaccination mot kikhosta vid 3, 5 och 12 månaders ålder i form av kombinationsvaccin. Barn födda från år 2002 får en fjärde dos vid 5-6 års ålder och en femte vid 14-16 års ålder.

Kategori: Nyhet