Under vinterhalvåret sammanställer Folkhälsomyndigheten varje vecka statistik över laboratoriebekräftade fall av respiratoriskt syncytiellt virus (RSV) som stöd för hälso- och sjukvårdens användning av antikroppar för att förebygga svår sjukdom hos vissa mycket sköra spädbarn. Rapporteringen brukar traditionellt sluta vecka 20, samtidigt som influensarapporteringen, men vid den senaste sammanställningen stod det klart att RSV-säsongen inte är över.

Vanlig orsak till sjukhusvård av spädbarn

RSV orsakar vanligen ganska lindriga symtom som snuva och hosta, men framförallt spädbarn upp till nio månaders ålder kan få svåra RSV-infektioner med andningsbesvär och matningssvårigheter. Att spädbarn avlider i RSV är extremt ovanligt i Sverige, men många barn kan behöva andningsstöd och vätsketillförsel på sjukhus under någon eller några dagar. RSV är en vanligare orsak till sjukhusvård av spädbarn än vad influensa är.

Extremt tidigt födda barn och barn med svåra hjärtfel löper extra stor risk för lunginflammation vid RSV-infektion. Den förebyggande behandlingen är dyr och ges som injektion. Det är viktigt att den bara ges medan virus cirkulerar och det är en viktig anledning till att Folkhälsomyndigheten följer RSV-läget.

Även äldre kan drabbas

Även gamla människor kan drabbas av RSV-infektioner. Hos de äldre är framförallt lunginflammation vanligt. Hittills under säsongen har 78 % av de laboratoriebekräftade fallen varit barn i åldern 0-4 år och 11 % varit personer över 65 år.

Mild men långdragen säsong

RSV-infektioner brukar i Sverige uppträda i ett tvåårsmönster, med omväxlande kraftiga och milda säsonger, även om mönstret ändrades lite efter pandemin 2009. Den senaste säsongen (2013-2014) har omkring 1 900 personer fått en laboratoriebekräftad diagnos. Det är mindre än hälften jämfört med de drygt 4 500 fall som bekräftades under 2012-2013 och kan tyda på att vartannat-årsmönstret har återkommit.

Till skillnad från influensa, som brukar ge en tydlig topp och sedan hastigt minska, bruka de laboratoriebekräftade RSV-fallen ha en mer utdragen platåfas. Denna platå fas är alltså ovanligt långdragen i vår. Även om antalet rapporterade fall har minskat något jämfört med mars och april, diagnosticeras fortfarande patienter med RSV i alla delar av landet.

Sjukvården bör således fortsätta att ha RSV i åtanke, trots att sommaren nu närmar sig.

Rapporteringen fortsätter

Folkhälsomyndigheten fortsätter att följa läget och kommer att publicera extra veckorapporter om RSV under ytterligare fyra veckor. Med anledning av Kristi himmelsfärdsdagen publiceras nästa RSV-rapport på fredag den 30 maj.

Här hittar du alla RSV-rapporterna.

Läkemedelsverkets information om handläggning av RSV-infektioner

Kategori: Nyhet