Under de senaste månaderna har ett intensivt arbete pågått i länder i västra Afrika för att begränsa utbrottet av den fruktade sjukdomen ebolafeber (Ebola Virus Disease, EVD). De omfattande åtgärderna som vidtagits har haft en tydlig effekt och de senaste dagarna har inga nya troliga eller misstänkta fall rapporterats från varken Guinea eller Liberia. De två senaste verifierade fallen rapporteras från Guinea, vilket är det land som drabbats hårdast under utbrottet. De två fallen uppges ha insjuknat 26 april (i huvudstaden Conakry) respektive 1 maj (i regionen Guekedou).

Inkubationstiden för EVD kan vara så lång som tre veckor vilket betyder att det inte går att utesluta att ytterligare fall kommer att rapporteras under veckorna som kommer. Det är även sannolikt att fall som tidigare rapporterats som misstänkta kan komma att bekräftas då möjligheterna att utföra laboratorieanalyser förbättrats ytterligare i regionen.

Även om utbrottet nu verkar vara under kontroll så fortsätter den omfattande övervakningen och det preventiva arbetet. WHO ger fortsatt stöd till hälsoministerierna i Guinea, Liberia och Sierra Leone och över hundra personer med expertis inom bland epidemiologi, mikrobiologi, kommunikation och logistik är på plats för att bistå länderna.

Kategori: Nyhet