Mellan vecka 40 på hösten och vecka 20 på våren följer Folkhälsomyndigheten förekomsten av influensa och publicerar resultaten i veckovisa rapporter. Nu har säsongen 2013-2014 avslutats och Folkhälsomyndigheten kan presentera resultaten av säsongens epidemiologiska och virologiska övervakning.

Mycket mild säsong

Influensasäsongen 2013-2014 var mycket mild. Totalt diagnosticerade landets laboratorier 2 581 fall av influensa. Så få fall har inte diagnosticerats någon säsong sedan pandemin. Årets säsong står i stark kontrast mot föregående säsong (2012-2013) som var ovanligt svår med tre influensavirus som cirkulerade parallellt och orsakade många sjukdomsfall, varav 8 197 laboratorieverifierades, samt dödsfall.

Influensa A(H1N1)pdm09, det virus som orsakade pandemin 2009 ("svininfluensan"), har sedan dess blivit till en vanlig, återkommande säsongsinfluensa och dominerade årets säsong. Flest fall diagnosticerades bland vuxna och äldre, men de yngsta barnen drabbades också i relativt stor utsträckning. Den ökning av dödlighet bland personer över 65 år som man brukar se under influensa säsongen, uteblev under säsong 2013-2014.

De virus som cirkulerade var dessutom lika stammarna i säsongsinfluensavaccinen och de som cirkulerade förra säsongen, vilket kan förklara den låga sjukdomsincidensen i år.

Ökad vaccinationstäckning

Under säsongen fick vi indikationer på att vaccinationstäckningen bland personer över 65 år hade ökat i flera landsting. Nu kan vi presentera statistik från 17 av landets 21 landsting. I tretton landsting har vaccinationstäckningen ökat jämfört med förra säsongen, trots att det nu finns fler personer i åldersgruppen, vilket innebär att landstingen måste vaccinera allt fler för att bibehålla samma täckningsgrad som tidigare år. Tillsammans har hälso- och sjukvårdspersonal runt om i landet vaccinerat närmare 750 000 äldre personer denna säsong!

Högst vaccinationstäckning har Halland (55,6 %) och lägst Västernorrland (27,1 %). Riksgenomsnittet är 45,7 %, vilket är lägre än före pandemin, men högre än förra säsongen och förhoppningsvis ett tecken på att de äldre återigen ser värdet av influensavaccinationen.

Läs mer i den fullständiga influensarapporten

Glöm inte att lämna dina synpunkter på influensarapporternas innehåll och format samt att boka in Influensadagen den 18 september 2014.

Kategori: Nyhet