Nya användningsområden för antibiotika

Publicerat

Antibiotikaresistens och bristen på nya fungerande antibiotika gör att Folkhälsomyndigheten utvärderar hur man kan använda redan befintliga antibiotika på bästa sätt inom sjukvården. Folkhälsomyndigheten behöver nu hjälp att hitta kunskapsluckor.

Antibiotikaresistens är ett växande hot mot hela den moderna sjukvården och vi befinner oss i ett läge där utveckling av nya antibiotika är mycket begränsad samtidigt som efterfrågan fortsätter att öka. Bristen på antibiotika gör att läkare idag allt oftare tvingas använda antibiotika på oprövade sätt.

Regeringsuppdrag

För att bevara möjligheten till effektiv behandling med antibiotika även i framtiden har Folkhälsomyndigheten fått ett regeringsuppdrag att ansvara för att befintliga antibiotika undersöks och utvärderas.

Frågeformulär

Folkhälsomyndigheten behöver nu hjälp med att hitta särskilt angelägna kunskapsluckor och behov. Därför har ett frågeformulär för problem- och behovsinventering skickats ut till läkare och andra berörda aktörer men alla bidrag är välkomna.

Här hittar du frågeformuläret.

Mer information om uppdraget. (PDF-dokument, 14 kB)

Kategori: Nyhet

Kontakt

Charlotta Edlund
Tfn: 010-205 20 11

Kontakt

Christer Janson, presschef
Tfn: 070-712 96 54

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan