Antibiotikaresistens är ett växande hot mot hela den moderna sjukvården och vi befinner oss i ett läge där utveckling av nya antibiotika är mycket begränsad samtidigt som efterfrågan fortsätter att öka. Bristen på antibiotika gör att läkare idag allt oftare tvingas använda antibiotika på oprövade sätt.

Regeringsuppdrag

För att bevara möjligheten till effektiv behandling med antibiotika även i framtiden har Folkhälsomyndigheten fått ett regeringsuppdrag att ansvara för att befintliga antibiotika undersöks och utvärderas.

Frågeformulär

Folkhälsomyndigheten behöver nu hjälp med att hitta särskilt angelägna kunskapsluckor och behov. Därför har ett frågeformulär för problem- och behovsinventering skickats ut till läkare och andra berörda aktörer men alla bidrag är välkomna.

Här hittar du frågeformuläret.

Mer information om uppdraget. (PDF-dokument, 14 kB)

Kategori: Nyhet